Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Σ ΑΓΑΠΩI LOVE YOU

I love the thoughts you write to me
I love the things you say
The words you whisper in my ear
Most every single day.

I love your hands just holding mine
And when you stroke my hair.
I love to know you think of me
I love to know you're there.

I love the way you smile at me
I love your laugh, so much
The way you walk, the way you talk
Your gentle kiss and touch.

I love the way you love me
I love all things you dο

Δεν υπάρχουν σχόλια: